English

Настаняване Местонахождение Резервации Цени
 

Резервация на нощувки

Персонална информация:
Име:

Фамилия:

Телефон за контакт:

E-mail:

Желая да резервирам:
Брой нощувки:


За брой хора:

Предпочитан тип стая:

Резервацията да започва
от следната дата:

Коментари:


 

София 1124, ул. Хан Омуртаг 76

Тел.: +359 2 843 50 73
Тел./факс: +359 2 944 65 45

e-mail: book@kaprisofia.eu

Nu Colours Design 2004 - 2019 ©